دانلود انیمیشن دزدان دریایی

The Pirates Band of Misfits

این انیمیشن که داستانش پیرامون کاپیتان دزدان دریایی و گروه اش است روایت فردی است که به عنوان کاپیتان دزد ها وارد ماجرایی می شود که می بایست با دو رقیب قدرتمند خود مبارزه کند تا جایزه بزرگ دزدان دریایی را به دست آورد و اینجاست که کاپیتان و خدمه اش از ساحل جزیره خونی به خیابان های لندن قدم می گذارند..
نامزد یک جایزه اسکار