اس ام اس جدید

آنقدرخـسته ام که حاضرم

سـرم را روی تکه سنگی بگذارم و بخوابم

اما به دیوار وجود بعضی ها

که بارها بر سرم آوار شدند تکیه ندهم

اس ام اس جدید

SMS Jadid

طلب دارم از زندگی

تمام آرامشم را

مرگ که دیگر حقم بود …

اس ام اس جدید

SMS Jadid

این روزا دیگه هیچ چیزی رو شرح نمی دم

فقط می کِشَم!

اس ام اس جدید

SMS Jadid

ای کاش روزهای دلتنگی من هم

مثل دوست داشتن های تو کوتاه می شد

اس ام اس جدید

SMS Jadid

قاب عکس نیستم آینه ام

به کسی نمی چسبم

اس ام اس جدید

SMS Jadid

وقتی می رفت گفت تو را هم می برم

گفتم کجا؟

گفت ازیادم

اس ام اس جدید

SMS Jadid

شوخی شوخی به من خندیدی

ولی من جدی جدی گرفتارت شدم

تو شاید شوخی شوخی منو فراموش کنی

ولی من بی تو جدی جدی میمیرم

اس ام اس جدید

SMS Jadid

فیس بوکم درد منو دیگه دوا نمی کنه

غم با من زاده شده منو رها نمی کنه

اس ام اس جدید

SMS Jadid

شب ها وقتی می خوای بخوابی

می بینی کسی رو نداری که بهت فکر کنه

اینجاست که می فهمی تنهایی

اس ام اس جدید

SMS Jadid

خیلی خوبه کسی رو داشته باشی که

بی منت بغلت کنه

بی منت باهاش درد و دل کنی

بی منت باهات گریه کنه

بی منت پشتت باشه

بی منت دوستت داشته باشه

بی منت رفیقت باشه …

اس ام اس جدید

SMS Jadid

در حسرت ِ آغوش ِ تو هستم بغلم کن

از عطر ِ بـَـر و روی تو مستم بغلم کن

کی گفته که قراره دور از تو بمونم

من با احـَـدی عهد نبستم بغلم کن

اس ام اس جدید

SMS Jadid

کاش یه نفر بود وقتی بغض می کردم

می اومد بغلم می کرد و می گفت:

گریه کنی می کشمتا

اس ام اس جدید

SMS Jadid