با بالش شترمرغ همه جا چرت بزنید

ostrich-pillow-3

اگر به یاد داشته باشید ، در سال گذشته اطللاعاتی در مورد بالش شتر مرغی در وب سایت های نظیر “گیزمگ” منتشر شد ، که البته در آن زمان فقط یک مفهوم بود ، بزودی ، شما می توانید یکی از این بالش ها را برای خودتان بخرید .

اگر جزء آدم های خواب آلود هستین حتما تهیه کنین

ostrich-pillow-2