پمپی شهری که با خاکستر یکسان شد

شهر باستانی پمپی در ایتالیا
پمپی یک از شهر های روم باستان بوده که پس از فوران کوه آتشفشان وزوویو در سال 79 میلادی ، با تمام ساکنانش مدفون شد. باستان شناسان تکه هایی از این شهر قدیمی را از زیر خاک ها بیرون کشیده اند. این بقایا که در نزدیکی شهر ناپل در ایتالیا واقع شده اطلاعات مهم و عجیبی را درباره روش زندگی انسان های آن دوران فاش کرده است. این شهر باستانی دارای صدها ساختمان، سیستم پیچیده آب و فاضلاب شهری ،سالن آمفی تئاتر، سالن تربیت بدنی و شبکه ای از جاده های سنگفرش شده بوده که نشان از پیشرفتگی پمپی در آن دوران است.

 

hhi4040

شهر باستانی پمپی در ایتالیا

hhi4038

شهر باستانی پمپی در ایتالیا

hhi4039

شهر باستانی پمپی در ایتالیا

hhi4041

شهر باستانی پمپی در ایتالیا

hhi4043

شهر باستانی پمپی در ایتالیا

hhi4042

شهر باستانی پمپی در ایتالیا

hhi4044

شهر باستانی پمپی در ایتالیا

hhi4045

شهر باستانی پمپی در ایتالیا

hhi4046

منبع : topnop.ir