«کمدی حیات وحش»

برترین ها: مسابقه عکاسی کمدی حیات وحش روز یکم اکتبر به پایان رسید و فهرست نهایی فینالیست ها با ۴۰ عکس سرانجام اعلام شد. خنده تنها چیزی نیست که این رویداد سالانه که روی آشکار کردن جنبه سرگرم کننده و بامزه طبیعت تمرکز دارد، می خواهد به شما بدهد، بلکه از آن مهم تر مساله حفاظت است.
آن ها در همکاری با بنیادهای گوناگون در پی یک اقدام جهانی برای نجات، توقف درد و رنج و حفاظت از گونه های مختلف حیات وحش هستند. این رقابت توسط دو عکاس حیات وحش بنیان نهاده شد و در آن ها حماقت زیبا و دوست داشتنی قلمرو باشکوه حیوانات به نمایش گذاشته می شود. بهترین تصاویر این رقابت را در زیر ببینید، تصویر مورد علاقه شما کدام است؟
فینالیست های مسابقه عکاسی «کمدی حیات وحش» ۲۰۱۶
فینالیست های مسابقه عکاسی «کمدی حیات وحش» ۲۰۱۶
فینالیست های مسابقه عکاسی «کمدی حیات وحش» ۲۰۱۶
فینالیست های مسابقه عکاسی «کمدی حیات وحش» ۲۰۱۶
فینالیست های مسابقه عکاسی «کمدی حیات وحش» ۲۰۱۶
فینالیست های مسابقه عکاسی «کمدی حیات وحش» ۲۰۱۶
فینالیست های مسابقه عکاسی «کمدی حیات وحش» ۲۰۱۶
فینالیست های مسابقه عکاسی «کمدی حیات وحش» ۲۰۱۶
فینالیست های مسابقه عکاسی «کمدی حیات وحش» ۲۰۱۶
فینالیست های مسابقه عکاسی «کمدی حیات وحش» ۲۰۱۶
فینالیست های مسابقه عکاسی «کمدی حیات وحش» ۲۰۱۶
فینالیست های مسابقه عکاسی «کمدی حیات وحش» ۲۰۱۶
فینالیست های مسابقه عکاسی «کمدی حیات وحش» ۲۰۱۶
فینالیست های مسابقه عکاسی «کمدی حیات وحش» ۲۰۱۶
فینالیست های مسابقه عکاسی «کمدی حیات وحش» ۲۰۱۶
فینالیست های مسابقه عکاسی «کمدی حیات وحش» ۲۰۱۶
فینالیست های مسابقه عکاسی «کمدی حیات وحش» ۲۰۱۶
فینالیست های مسابقه عکاسی «کمدی حیات وحش» ۲۰۱۶
فینالیست های مسابقه عکاسی «کمدی حیات وحش» ۲۰۱۶
    سایر
  • تعداد بازدید ها : 266 بازدید

پست ثابت