پارچه در دکوراسیون

استفاده از تکه پارچه های قدیمی در دکوراسیون تنوع خوبی برای تحول در رنگ ثابت خانه خواهد بود، با کمی خلاقیت طرح های پارچه را با وسیله های خانه تطبیق بدهید و از طرحی نو در منزلتان لذت ببرید، در ادامه با هم مدل هایی از کاربرد پارچه در خانه را مرور میکنیم:

parche 00

parche 01

parche 02

parche 03

parche 04

parche 05

\\ سیمرغ

پست ثابت