خبرنگار افسانه‌ای کاخ سفید درگذشت

“هلن توماس” که از دوران “جان اف. کندی” تا “باراک اوباما” در کاخ سفید فعالیت خبری می کرد در سن 92 سالگی درگذشت.
معروفترین خبرنگار آمریکایی که سابقه 57 سال کار خبری دارشت، بر اثر بیماری در خانه اش در واشنگتن درگذشت. “هلن توماس” 92 ساله طی  دهه های اخیر به عنوان خبرنگار مستقر در کاخ سفید به انتشار اخبار و سوال از روسای جمهوری آمریکا از “جان اف. کندی” گرفته تا “باراک اوباما” پرداخت.
بر این اساس سابقه فعالیت خبری توماس موجب شده بود که وی همواره نخستین کسی باشد که در کنفرانس های خبری کاخ سفید از رئیس جمهور سوال می کند. وی طی دهه اخیر به عنوان ستون نویس روزنامه های سازمان هرست بود.

وی در سال 2010 در پی اظهاراتش علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی به کار حرفه ای خود در خبرنگاری پایان داد.

Helen Thomas

Helen Thomas2

Helen Thomas3

\\mehrnews

 

پست ثابت