تاثیر مثبت دولت اقتدار و امید

رئیس جمهور در اولین حضور در مجمع جوامع سیاسی غرب تاثیر مثبتی از خود به جای گذاشت، حسن روحانی دیشب در حالی سخنرانی خود را آغاز کرد که ذهن ها همگی منتظر بودند تا حضار مثل قبل به نوبت سالن را ترک کنند اما بر خلاف تصور عموم جز نماینده صهیونیست کسی سالن را ترک نکرد بلکه سخنرانی حسن روحانی مورد توجه حضار قرار گرفت؛

hasan rohani 01

حجت الاسلام روحانی با سخنرانی حساب شده، جملات دقیق و با نفوذ خود سعی کرد شرایط تحریم ایران را بر خلاف حقوق بشر اثبات کند و با یادآوری زیرکانه ی مسائل تحت نفوذ غرب آنها را هشیار کرد که ایران از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد؛ 

hasan rohani

به نظر می رسد جنجال های رسانه های غربی علیه سران سیاسی ایران پایان گرفته است و بعد از این باید شاهد بهبود روابط خارجه کشورمان باشیم.

// منبع الف

پست ثابت