تاثیر رنگ ها در اتاق کودک


بی شک رنگ ها در روحیه  ی کودکان تاثیر گذار خواهد بود، اما اینکه چه رنگی را به عنوان رنگ قالب اتاق کودک انتخاب کنیم یک بحث مهم و بسیار اساسی در محیط تربیتی کودک ما خواهد بود، زیرا شما با تغییر رنگ اتاق کودکتان می توانید به سرعت در روحیه وی تاثیر بگذارید، به این صورت که با مطالعه دقیق در بحث رنگ شناسی و روانشناسی کودک خواهید دید که چطور رنگ قرمز کودک آرام و کسل شما را پر انرژی کرده و یا رنگ آبی کودک بیش فعال را آرام خواهد کرد، به همین صورت هم دیده شده که رنگ صورتی روحیه عاطفی کودک را تقویت کرده و رنگ سبز او را نسبت به طبیعت علاقه مند کرده است، در اینجا با چند نمونه از اتاق خواب های تک رنگی که برای کودکان طراحی شده توجه شما را به چیدمان دقیق و تناسب این دکورها جلب میکنیم ؛


baby room White

baby room Yellow

baby room tree

Glidden Paint, and ICI Paints Brand

baby room abi

baby room Violet

baby room Pink

baby room nature

baby room red

baby room brown

baby room woody

پست ثابت