اوباما:براي سرنگوني بشار اسد تلاش مي کنيم

به گزارش خبرگزاري آريا، رئيس جمهور آمريکا تصريح کرد کشورش در تلاش براي سرنگوني بشار اسد با قطر و ديگر کشورها همکاري نزديک دارد.

باراک اوباما در کاخ سفيد با حمد بن خليفه آل ثاني امير قطر ديدار و گفتگو کرد.

obama2

وي در اين ديدار درباره مسئله سوريه گفت:«من درباره اوضاع سوريه با امير قطر گفتگو کردم. ما در تلاش خود براي پايان دادن به کشتارها در سوريه و برکناري بشار اسد که به مردم خودش نيز رحم نمي کند و تقويت مخالفاني که بتوانند سوريه دموکراتيک بسازند ، با قطر و ديگر کشورها همکاري نزديک داشته ايم.

ما در ماههاي آتي براي حمايت بيشتر از مخالفان سوري تلاش خواهيم کرد و استراتژي هاي خود را براي رسيدن به يک راه حل مسالمت آميز تر براي بحران سوريه هماهنگ مي کنيم.ما همچنين فرصت داشتيم درباره مصر صحبت کنيم. هر دو کشور(قطر و آمريکا) خواستار به ثمر رسيدن دموکراسي در مصر هستند.

ما هر دو تلاش مي کنيم نه تنها به پيشرفت روند دموکراسي در مصر کمک کنيم بلکه زمينه شکوفايي اقتصادي اش را نيز فراهم کنيم تا پيشرفت واقعي نصيب مردم اين کشور شود.

قطر کمک هاي شاياني به ماموريت ما در افغانستان کرده است مخصوصا اين که شخص امير به روند مذاکرات بين دولت افغانستان و طالبان که ممکن است به يک مصالحه سياسي منجر شود ، کمک کرده است.

پست ثابت